sortiment

Me -   Helping hand   By   e d b l a d

Helping Hand 2019 

Under 2019 har Edblad valt att stötta Roks - Riksorganisationen för kvinno-och tjejjourer i Sverige. 

Roks arbetar med att stötta och hjälpa kvinnor,  tjejer och deras barn som utsatts för våld eller farit illa på andra tragiska sett. Verksamheten bedrivs genom deras 95 kvinno-och tjejjourer över hela landet och omfattar allt från stödsamtal per telefon, praktisk hjälp i vardagen till boende.

Armbandet kostar 399kr, för varje sålt armband skänker Edblad 50kr till Roks Aurorafond.
Som startats för att ge utsatta kvinnor och deras barn en guldkant i vardagen. 
Hjälp oss hjälpa!